Exploit

Exploit to termin używany w dziedzinie cyberbezpieczeństwa do określenia metod lub kodu, który jest używany do wykorzystania luk w oprogramowaniu. Te luki mogą być wynikiem błędów programowania, parametrów konfiguracji lub nieaktualizowanego oprogramowania. Używanie exploitu pozwala na zwykłe nieuprawniony dostęp, kontrolę nad systemem lub działalnością innych działań.

Zobacz również: exploit zero-day