Threat Intelligence

Threat Intelligence to proces zbierania, analizy i wykorzystania informacji o zagrożeniach dla systemów informatycznych. Pozwala to na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na incydenty bezpieczeństwa oraz minimalizowanie ich skutków. Dzięki Threat Intelligence firmy mogą również lepiej zabezpieczyć swoje systemy przed przyszłymi atakami.