Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall (WAF) to rodzaj zabezpieczenia internetowego, które chroni aplikacje internetowe przed atakami i nieautoryzowanym dostępem. Jest to rodzaj „ochraniacza”, który analizuje ruch sieciowy kierowany do aplikacji internetowej i blokuje potencjalnie niebezpieczne lub złośliwe żądania. Działa jak dodatkowa warstwa ochrony między użytkownikami internetowymi a aplikacją, monitorując i blokując szkodliwe działania, takie jak ataki typu SQL injection czy próby przejęcia sesji. Dzięki WAF aplikacje internetowe są bardziej odporne na ataki i zapewniają bezpieczne środowisko dla użytkowników.