Krzysztof Dyki został powołany na stanowisko biegłego sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji Pegasusem.

Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu ComCERT SA, został powołany na stanowisko biegłego sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji Pegasusem.

Członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o powołaniu Krzysztofa Dyki na biegłego w celu dokonania przez niego oceny legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

 

 

 

Prezes ComCERT jest dobrze znaną postacią w branży IT.

W przeszłości tworzył oprogramowanie dla organów państwowych, chronione klauzulą niejawności. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie informatyki, specjalizując się w takich obszarach jak inżynieria wsteczna oprogramowania i baz danych, audyt i wycena oprogramowania oraz systemów informatycznych, analiza umów i specyfikacji warunków zamówień IT, ocena praw własności intelektualnej oprogramowania i kodów źródłowych, cyberbezpieczeństwo oraz analiza kryminalna w informatyce.

Źródło: link.