OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO KLIENTEM COMCERT-U

ComCERT podpisał umowę o współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego. Nazwa podmiotu jak i zakres współpracy objęte są porozumieniem o poufności.