Projekt ComCERT zakwalifikowany do finansowania!

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki IV Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt konsorcjum, którego ComCERT jest liderem, pt. „System wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT” o wnioskowanej kwocie dofinansowania równiej 9 600 432 złote, został oceniony pozytywnie i uzyskał rekomendację do dofinansowania.