Backup

Backup, czyli kopia zapasowa, to proces tworzenia i przechowywania kopii danych oraz konfiguracji systemów komputerowych w celu ochrony przed utratą danych, awariami, atakami cybernetycznymi oraz innymi zagrożeniami. Backup umożliwia szybkie przywrócenie systemu do stanu sprzed awarii lub kompromitacji, minimalizując czas przestoju oraz potencjalne straty finansowe i wizerunkowe. W praktyce stosuje się różne strategie backupu, takie jak pełne, przyrostowe czy różnicowe kopie zapasowe, a także różne nośniki przechowywania danych, takie jak dyski twarde, taśmy magnetyczne, chmura czy serwery zdalne. Kluczowe dla efektywności backupu są regularność wykonywania kopii zapasowych, weryfikacja integralności danych oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników.