ComCERT operatorem SOC dla wielkiej spółki

ComCERT podpisał dziś umowę na świadczenie usługi monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach trzech linii wsparcia SOC oraz na świadczenie usług dodatkowych. Ze względu na bezpieczeństwo Klienta nie podajemy żadnych szczegółów.