ComCERT wśród sygnatariuszy listu w obronie Ukrainy

Kierownictwo zespołu ComCERT.pl w imieniu ComCERT-u podpisało dziś – razem z kilkunastoma reprezentantami zespołów CSIRT w Europie – apel do członków Komitetu Sterującego TF-CSIRT, zespołu, którego celem jest rozwój współpracy między zespołami CERT/CSIRT w Europie, zrzeszonych w Trusted Introducer, aby promować wzrost cyberbezpieczeństwa na naszym kontynencie.

W apelu tym nasze środowisko wyraża solidarność z Ukrainą i w ramach wsparcia dla tego kraju zwraca się do Komitetu Sterującego o zawieszenie członkostwa rosyjskich i białoruskich zespołów CSIRT, jako zespołów reprezentujących agresora, który dokonał inwazji na niepodległy kraj.

 

Aktualizacja z 28 lutego:

Komitet Sterujący TF-CSIRT przychylił się do wniosku naszego środowiska i zawiesił rosyjskie i białoruskie zespoły CSIRT.