ENISA dziękuje ComCERT- owi

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) podziękowała ekspertom ComCERT-u za istotny udział w projekcie oraz wykonanie materiałów szkoleniowych „CERT Exercises and Training”.