Kolejny operator systemu dystrybucyjnego klientem ComCERT

ComCERT podpisał kolejną umowę o współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego. Nazwa podmiotu jak i zakres współpracy objęte są porozumieniem o poufności.