Miasto Rzeszów otwiera pierwsze w Polsce Scentralizowane Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa dla administracji samorządowej

Miasto Rzeszów wchodzi na nowy poziom cyberbezpieczeństwa, inaugurując pierwsze w Polsce scentralizowane Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa (ang. SOC – Security Operation Center) dla administracji samorządowej. 15 lutego 2024 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicepremiera; Ministra Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa – Krzysztofa Gawkowskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa – Konrada Fijołka i Prezesa ComCERT – Krzysztofa Dykiego. Rzeszowskie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, swoim zasięgiem obejmuje Miejską Sieć Teleinformatyczną, z której poza Urzędem Miasta korzystają m.in. Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Miejska Administracja Targowisk i Parkingów. Jest to pierwsza w Polsce tego typu scentralizowana jednostka świadcząca usługi monitorowania, reagowania i zapobiegania cyberincydentom na rzecz podlegających miastu podmiotów.