Hacking

Hacking w kontekście cyber odnosi się do zdalnych technik i narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, sieci lub danych. Proces ten często włącza manipulację, sprawdzanie lub stosowanie luk w systemach, aby ukraść dane, przerwać usługi lub zainicjować inne działania. Hakerzy mogą mieć różne motywacje, w tym finansowe, polityczne, społeczne lub edukacyjne. Termin „hakowanie” może odnosić się zarówno do działań etycznych, jak i nieetycznych.